POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Během víkendů, svátků a v době od 18:00 do 07:00 se snažíme pohotovostní službu poskytnout, ačkoli vždy to není možné. Nicméně naší povinností to není. Povinnost poskytnout pohotovost má pouze veterinární klinika nebo veterinární nemocnice, nikoli veterinární ordinace.

Proto prosíme, využívejte pohotovostní služby pouze v případě akutních stavů ohrožující zvíře na životě. Mezi tyto situace například patří: podezření na torzi žaludku, komplikovaný porod, epileptický záchvat, kolabující kardiak, akutní trauma vyžadující akutní ošetření nebo permanentní zvracení. Mezi akutní stavy rozhodně nepatří několik dní trvající zvracení a/nebo průjem nebo že se pes začal třást. Řešte prosím tyto problémy pokud možno včas a ne v době pohotovosti.

Poskytnutí pohotovosti je nadstandartní služba, proto je v závislosti na denní době a reálné akutnosti problému účtován pohotovostí příplatek od 600,- Kč vč. DPH.

Děkujeme za pochopení.