TERÉNNÍ SLUŽBA

Ošetření pacientů mimo prostory ordinace poskytujeme pouze pro hospodářská zvířata: skot, ovce, kozy, prasata, koně.

Důvodů je více. Pes i kočka trpí na rozdíl od hospodářských zvířat velmi širokou škálou onemocnění, dnes již srovnatelné s člověkem. K upřesnění diagnózy a tím pádem k optimální léčbě je často nezbytné prohloubené vyšetření, odběr krve, rentgenologické či ultrasonografické vyšetření. Toho my nejsme schopni u majitele dosáhnout. Často díky těmto nevyhovujícím podmínkám máme svázané ruce a není v našich silách určit správnou diagnózu a posléze léčbu. 

Dalším důvodem často bývá neochota či až agresivita pacienta. Náhle k němu do teritoria přijde cizí člověk, který na něj potřebuje sáhnout a obvykle se mu chce i podívat do tlamy. Pro nás je to často nebezpečná a stresující situace a případný útok nám může způsobit nemožnost poskytování péče po několik týdnů. Chvilkové hrdinství nám za to opravdu nestojí. Pokud možno, socializujte si své psy od raného mládí a seznamujte je s prostory veterinárních ordinací. 

Posledním důvodem je časové a fyzické vytížení. Dopolední hodiny máme vyhrazené pro ošetření hospodářských zvířat v terénu, po poledni obvykle operujeme a poté následuje běžná ordinační doba.

Děkujeme za pochopení.